ontwerp

Een uitstekend ontwerp van uw tuin!

Het ontwerp van een nieuwe tuin begint met een gesprek met de klant en een opmeting ter plaatse. Tijdens deze fase wordt er gepeild naar de voorkeuren van de klant, qua tuinstijl, functie en plantenkeuze. We respecteren de keuzes van onze klanten maar wanneer bepaalde zaken niet mogelijk zijn, zullen we dit onmiddellijk meedelen.

Hierna worden er schetsontwerpen gemaakt die met de klant besproken worden. Hier gaat het hoofdzakelijk over de "ruwe" vorm van de tuin en de indeling in grote lijnen. Eens dit is vastgelegd wordt er een gedetailleerd plan en bijhorende offerte gemaakt. Beiden worden grondig besproken.